Wspieraj

Rozwój Ruchu #Ż

Ruch #Ż jest nieformalnym ruchem w ramach partii politycznej Kongres Nowej Prawicy. Darowizn na rzecz Kongresu Nowej Prawicy mogą dokonywać osoby fizyczne, mające stałe zamieszkanie na terenie RP. Wpłaty należy dokonać na rachunek partii o numerze 79 1750 0012 0000 0000 2903 1557.

W tytule prosimy umieść dane darczyńcy: imię i nazwisko darczyńcy, nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP”

Wzór: „Darowizna: Jan Nowak, PESEL 82020700777, ul. Przykładowa, 00-000 Warszawa”.

 

Zasady dokonywania darowizn

Zgodnie z prawem nie możemy przyjmować wpłat:

– dokonanych z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego)

– dokonanych w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane w urzędzie pocztowym oraz wpłaty gotówkowe w kasie banku

– w tytule których jako wpłacającego darowiznę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego

– dokonanych na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż Kongres Nowej Prawicy

– dokonanych przez podmioty pośredniczące

– dokonanych z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny

– w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce

Darczyńca rocznie na rzecz Kongresu Nowej Prawicy może wpłacić kwotę nie większą niż piętnasto-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w roku 2019 kwotę 33 750 złotych.