Stanisław Żółtek #Ż

Oficjalna strona prezesa Kongresu Nowej Prawicy, partii PolEXIT, ruchu #Ż, byłego wiceprezydenta Miasta Krakowa, byłego posła do Parlamentu Europejskiego oraz byłego kandydata na Prezydenta RP w 2020 r.

Kierunek zmian

Moim celem jest suwerenna Rzeczpospolita, rządzona sprawnie w systemie prezydenckim, z niezawisłymi sądami i stabilnym pieniądzem, czynnikami tworzącymi niezbędne podstawy trwałego rozwoju gospodarczego. Silna, świetnie wyszkolona i zdolna do szybkiego reagowania armia zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Polska której chcemy, to państwo bez zbędnej biurokracji, stojące na straży wolności obywatelskich.

Jest najlepszym z kandydatów ponieważ…

Z

Ukończył 5 lat matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2 lata informatyki, a także filozofii, co nauczyło go szerokiego spojrzenia oraz dogłębnej analizy otaczającego świata.

Z

Pracował fizycznie w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech, co nauczyło go pokory oraz ciężkiej pracy.

Z

Prowadził działalność gospodarczą w branży budowlanej i przemyśle drzewnym, dlatego ma świadomość ogromu barier, które Państwo nakłada na przedsiębiorców.

Z

Założył rodzinę (żona i córka), dlatego dobrze rozumie jak istotną rolę w społeczeństwie pełni ta najważniejsza jednostka w życiu człowieka.

Z

Był burmistrzem dzielnicy (w latach 1994-2003), a także radnym Rady Miasta Krakowa (1994-2002), gdzie nauczył się rozumieć potrzeby lokalnej społeczności. To na jego (i radnych z UPR) wniosek Kukliński otrzymał Honorowe Obywatelstwo Krakowa – co było przyczynkiem do ułaskawienia Kuklińskiego z kary śmierci przez A. Kwaśniewskiego. Stanisław Żółtek był oficjalnym organizatorem tygodniowej wizyty Kuklińskiego w Polsce) .

Z

Niesłusznie oskarżony przesiedział w areszcie dla niebezpiecznych przestępców 118 dni. Dopiero w 2006 r. sąd go uniewinnił. To wydarzenie nauczyło siły charakteru, dlatego nigdy nie miał nad sobą "Pana".

Z

Był Wiceprezydentem Krakowa, gdzie w praktyce nauczył się zarządzania tak skomplikowanym organizmem jakim jest duże miasto.

  • doprowadził do likwidacji podatku od spadku i darowizn w Krakowie (przez ponad 2 lata – jako jedyne miasto w Polsce).
  • wypowiedział WSZYSTKIM PARTIOM półdarmowy najem gminnych lokali (kilkadziesiąt luksusowych lokali) i dał je na otwarty ustny cenowy przetarg.
  • Wprowadził (funkcjonujący do dzisiaj) wynajem gminnych lokali użytkowych i sprzedaż działek miejskich TYLKO W WOLNYM USTNYM CENOWYM PRZETARGU.
  • Wprowadził zakaz wykorzystywania w urzędzie jakichkolwiek anonimów (obowiązek ich natychmiastowego niszczenia).
Z

Był posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie przyjrzał się dokładnie wszystkim zagrożeniom, które płyną do Polski z "pałacu pychy" jakim jest ten Parlament.

Z

Od ponad 30 lat trwa głosząc idee wolnego rynku, konserwatyzmu światopoglądowego oraz wolności obywatelskiej, co dowodzi temu, że nie jest łasy na posady ministerialne. Prezes partii Kongres Nowej Prawicy oraz PolEXIT.

Z

Prywatnie lubi gotować, grać w brydża i szachy, a także wędrować górskimi szlakami. Jest on po prostu sobą! Nie stara się być kimś, udając przy tym kogoś jeszcze innego.

Główne postulaty

Wybrane postulaty będące priorytetem kandydata.

N

Likwidacja podatków PIT, CIT, akcyzy oraz podatku od spadków i darowizn.

N

Obniżka podatku VAT do 15%

N

Zwiększenie wolności osobistej obywateli.

N

Znaczne uproszczenie prawa.

N

Radykalne ograniczenie biurokracji i barier ograniczających rozwój Polski.

N

PolEXIT, czyli wyjście z UE, w celu uniknięcia zabójczych opłat za emisję CO2.

N

Odchudzenie struktury samorządów, przy jednoczesnym przekazaniu ich kompetencji gminom.

Praworządność

w oparciu o podstawowe zasady:

  • prawo nie działa wstecz,
  • ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu,
  • chcącemu nie dzieje się krzywda,
  • stosowana wykładnia praw nie może, co do zasady faworyzować żadnej ze stron,
  • granice wolności jednostki wyznacza ingerencja w wolność drugiej osoby.

Wolny Rynek

Państwo nie będzie ingerować w gospodarkę i zajmować się nią, a jedynie stać na straży przestrzegania reguł prawa w zawieraniu i realizowaniu umów przez podmioty prywatne.

Ochrona Narodu

Punktem odniesienia jest dla Naród polityczny – czyli Nasi przodkowie, My, Nasze dzieci, wnuki i prawnuki – a nie dzisiejsze społeczeństwo! Myślimy dalekowzrocznie o stworzeniu warunków zapewniających ciągłość i rozwój Narodu Polskiego w przyszłości.

Cudowność zmniejszania podatków polega na tym, że tanieją produkty - bez szkody dla produkujących, a pracownikom rośnie pensja. Ale tak naprawdę nie jest to cud - tak działa wolny rynek. Natomiast rządzący tracą władzę nad ludźmi. A tego nie chcą. #Ż

-Stanisław Żółtek

Media publiczne nie powinny być dofinansowywane z budżetu. Media powinny być tylko prywatne, a do Państwa należy ich kontrola w przestrzeganiu prawa. Bowiem publiczne media służą przede wszystkim polityce i propagandzie rządzącej akurat partii za pieniądze wszystkich obywateli. #Ż

-Stanisław Żółtek

Każdy, kto chce do Polski przyjechać do pracy, winien mieć taką możliwość, pod warunkiem zmiany prawa: 1. Nie ma dla obcokrajowców żadnego socjalu. 2. Gdy popełni umyślne przestępstwo winien zostać zatrzymany i sądzony w trybie przyspieszonym. Po wyroku skazującym deportowany. #Ż

-Stanisław Żółtek

Ja nie jestem anarchistą, jakieś opodatkowanie musi być, tylko nie takie szkodliwe i mordercze jak teraz. Dlatego głoszę likwidację przede wszystkim PIT i CIT przy jednoczesnym pozostawieniu uproszczonego VAT w wysokości 15%. #Ż

-Stanisław Żółtek

POBIERZ MÓJ PLAKAT

WERSJA KOLOROWA

WERSJA CZARNO-BIAŁA

POBIERZ MÓJ BANER

lub

Najczęstsze pytania

u

Co Pan oferuje jako prezydent ?

Na pewno nikomu nic nie zaoferuję, że mu dam, bo to by oznaczało, że muszę go najpierw okraść, żeby mu dać. Natomiast zrobię wszystko w kierunku uproszczenia prawa i obniżenia podatków.

u

Czy można zlikwidować podatek dochodowy ?

PIT wnosi bardzo niewiele do budżetu. Połowa podatku dochodowego to jest podatek, który Państwo daje, a potem odbiera (np. emeryci, nauczyciele, lekarze itp. zawody opłacane z budżetu państwa). Ponadto generuje on ogrom biurokracji i niepotrzebnych spraw sądowych.

Stań się częścią Ruchu #Ż

Możesz stać się częścią Ruchu #Ż, który przyczyni się do naprawy Polski. Udostępniaj nasze treści na portalach społecznościowych oraz dyskutuj na naszej nowej platformie dyskusyjnej.

Forum Ruchu #Ż już działa!